BLIK zaklasyfikowany przez NBP do grupy „istotnych systemów płatności detalicznych”

BLIK zaklasyfikowany przez NBP do grupy „istotnych systemów płatności detalicznych”

BLIK zaklasyfikowany przez NBP do grupy „istotnych systemów płatności detalicznych”

BLIK sukcesywnie umacnia swoją pozycję na rynku płatności detalicznych w Polsce. W 2022 roku jego udział w ogólnej liczbie zleceń płatniczych realizowanych w systemach płatności detalicznych osiągnął poziom 29 proc. Tym samym został on zaklasyfikowany przez Narodowy Bank Polski do kategorii „istotnych systemów płatności detalicznych”.

Płatności mobilne BLIK z każdym kwartałem stają się coraz bardziej popularne. Na koniec 2022 r. z rozwiązania korzystało blisko 13 mln użytkowników, którzy zrealizowali ponad 1,2 mld operacji, o wartości 163,9 mld zł. BLIK najchętniej wykorzystywany jest w e-commerce – w ubiegłym roku zapłacono nim w tym kanale aż 714,2 mln razy. W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku silnie rosła także liczba przelewów na telefon BLIK i płatności w POS – w 2022 r. zanotowano w tych kanałach wzrost odpowiednio o 110 i 162 proc. rok do roku.

Za sprawą bardzo dynamicznego rozwoju, który ma odzwierciedlenie w stałym wzroście liczby oraz wartości transakcji, BLIK zdecydowanie zwiększył swój udział w rynku płatności detalicznych w Polsce. Na koniec 2022 r. wynosił on już 29 proc., czyli o 7 p.p. więcej niż rok wcześniej. W rezultacie – według przyjętej przez Narodowy Bank Polski klasyfikacji – został on włączony do grupy „istotnych systemów płatności detalicznych”. Polityka NBP stanowi, że do tej kategorii zaliczane są te systemy, których udział w liczbie wszystkich zleceń płatniczych realizowanych w systemach płatności detalicznych w danej walucie, wynosi co najmniej 25 proc. W praktyce oznacza to m.in., że analiza przekazywanych przez Polski Standard Płatności raportów do NBP, będzie prowadzona z uwzględnieniem większego znaczenia systemu BLIK dla całej infrastruktury płatniczej w Polsce, a co za tym idzie także dla stabilności polskiego systemu finansowego.

Decyzja Narodowego Banku Polskiego to dowód na to, jak kluczową rolę w polskim systemie płatniczym odgrywa BLIK. Stabilność i bezpieczeństwo BLIKA są dla Polskiego Standardu Płatności nadrzędne na drodze jego ciągłej rozbudowy. Fakt, że BLIK osiągnął taki status w klasyfikacji i jest istotnym systemowo rozwiązaniem, daje nam podstawy do tego, aby wzmacniać jego obecność również poza granicami kraju

– mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

***

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie praktycznie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). PSP stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

 

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji:

Klaudia Rombalska

Biuro prasowe BLIKA

klaudia.rombalska@clearcom.pl

Przeczytaj również

Użyj linku, aby przejść dalej Zobacz więcej
BLIK po raz kolejny Pomaga Bardziej z Fundacją Poland Business Run

BLIK po raz kolejny Pomaga Bardziej z Fundacją ...

Użyj linku, aby przejść dalej Zobacz więcej
Viva.com wprowadza płatności BLIKIEM

Viva.com wprowadza płatności BLIKIEM